Vżsledky - Ergebnise - Result - 2024

PPC
PPC 1500 - 1 NP PPC 1500 Podžbrady 23.03.2024
PPC 1500 - 1 Bad Cup PPC 1500 Podžbrady 24.03.2024
PPC 1500 - 2 NP PPC 1500 Podžbrady 13.04.2024
PPC 1500 - 2 Bad Cup PPC 1500 Podžbrady 14.04.2024
PPC 1500 - 3 NP PPC 1500 Podžbrady 04_05_2024
PPC 1500 - 3 Bad Cup PPC 1500 Podžbrady 05_05_2024
PPC 1500 - 4 NP PPC 1500 Borek
PPC 1500 - 1 Borek Cup PPC 1500
PPC 1500 - Czech Open 2023 -
PPC 1500 - Podžbrady
PPC 1500 - Podžbrady
PPC 1500 - Podžbrady
PPC 1500 - Podžbrady
PPC 1500 - Podžbrady
PPC 1500 - Podžbrady
PPC 1500 - Podžbrady
PPC 1500 - Podžbrady
Klubovť a regionŠlnŪ soutžěe
Malť zŠvody PPC 1500 -
.
MezinŠrodnŪ zŠvody PPC
http://www.wa1500.org
. .