2021- Kalendář - Termine - Propozice - 2021
Přihlášením do závodu uděluje střelec souhlas s uvedením svého jména ve výsledkové listině a na internetu. Souhlas platí i pro pořizování fotografického a video materiálu.
Mit der Anmeldung zum Wettkampf gibt der Schütze seine Zustimmung, seinen Namen auf der Ergebnisliste und im Internet anzugeben. Die Zustimmung gilt auch für den Erwerb von Foto- und Videomaterial.
By registering for the competition, the shooter gives his consent to indicate his name on the result list and on the Internet. The approval also applies to the acquisition of photo and video material.
x
x
x
x
Květen - May - Mai
22.5.2021
PPC 1500
Poděbrady
časový plán
x
x
x
x
Červen - June - Juni
8-9.6.2019
...
...
x
x
x
x
x
Červenec - July - Juli
x
x
x
x
x
x
x
x
Srpen - August
6-11.8.2019
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Září - September
11-14.9.2019
x
x
x
x
x
x
x
Říjen - October - Oktober
4-6.10.2019
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Listopad - November
x
x
x
x
x
x
x
x
Prosinec - December - Dezember
 
x
x
x