Jak se střílí závody PPC

Toto je pouze můj překlad, má-li někdo pochybnost může si přečíst pravidla na WA1500.

Jsou tři základní závody :

závod "1500" , 150 ran (obsahuje matche 1-5) :

Hlavní závod 1500 (střílí se revolverem či pistolí dle výběru střelce)
Revolver 1500 (střílí se pouze revolverem)

Auto match 1500 (střílí se pistolí)
Pozor - nově je rozdělena klasifikace na Revolver 1500 a Pistol 1500, pokud se střílí hlavní závod, do klasifikace WA 1500 se započítává jako Revolver 1500.závod 60 ran (match 5 ze závodu "1500") :
Distinguished Pistol Match
Distinguished Revolver Match
Open Match
Team Matches (hodnotí match 5 z hlavního závodu případně i AM)


závod 48 ran :
Service Revolver Match
Off Duty Revolver Match
Stock Semi Auto Pistol Match

závod 40 ran :
5-Shot Off Duty Revolver Match

 

Střelecké pozice při závodu 1500.

MATCH 1
7m
2x 6 ran vstoje bez opory
20 vteřin - revolver pouze DA

15m
2x 6 ran vstoje bez opory
20 vteřin - revolver pouze DA


MATCH 2
25m
6 ran vkleče bez opory
6 ran vstoje za barierou vlevo - vypouštěno levou rukou (na spoušti smí být pouze prst vypouštěcí ruky)
6 ran vstoje za barierou vpravo - vypouštěno pravou rukou (na spoušti smí být pouze prst vypouštěcí ruky)

90 vteřin - revolver pouze DA

MATCH 3
50m

6 ran vsedě
6 ran vleže (pořadatel může povolit v kleče s možnou oporou, nemusí být dodržena hrana bariéry)
6 ran vstoje za barierou vlevo - vypouštěno levou rukou (na spoušti smí být pouze prst vypouštěcí ruky)
6 ran vstoje za barierou vpravo - vypouštěno pravou rukou (na spoušti smí být pouze prst vypouštěcí ruky)

165 vteřin - revolver SA, nebo DA


MATCH 4
25m
2x 6 ran vstoje bez opory
35 vteřin - revolver pouze DA

2x 6 ran vstoje bez opory
35 vteřin - revolver pouze DA


MATCH 5
7m
2x 6 ran vstoje bez opory
20 vteřin - revolver pouze DA

25m
6 ran vkleče bez opory
6 ran vstoje za barierou vlevo - vypouštěno levou rukou (na spoušti smí být pouze prst vypouštěcí ruky)
6 ran vstoje za barierou vpravo - vypouštěno pravou rukou
(na spoušti smí být pouze prst vypouštěcí ruky)
90 vteřin - revolver pouze DA

50m
6 ran vsedě
6 ran vleže (pořadatel může povolit v kleče s možnou oporou, nemusí být dodržena hrana bariéry)
6 ran vstoje za barierou vlevo - vypouštěno levou rukou (na spoušti smí být pouze prst vypouštěcí ruky)
6 ran vstoje za barierou vpravo - vypouštěno pravou rukou
(na spoušti smí být pouze prst vypouštěcí ruky)
165 vteřin - revolver SA, nebo DA

25m
6 ran vstoje bez opory
12 vteřin - revolver pouze DA


Pozn.: po každém Match se mění terče, v Match 5 se mění terče po prvních dvou stage.

 

POZOR při střelbě!!!
Vsedě a vleže nesmí noha či ruka přesáhnout palebnou čáru. Vleže je povoleno pouze ležet rovně směrem k terčům, nohy u sebe nebo překříženy a pažba zbraně se nesmí dotýkat země. Pozice ve stoje, jak z levé tak z pravé strany je nutno dodržovat hranu bariéry (i když nebude namalovaná), nesmí se přešlápnout !
Při jakékoli závadě, vyměnit zásobník či ryhlonabíječ, dostřílet položku, vyprázdnit zbraň a pak teprve měnit pozici (u pistole závěr vzadu). Je zakázáno měnit pozici s nábojem v komoře.

Manipulace se zbraní:
Zbraň se může z auta přenášet pouze v tašce, kufříku či jiném transportním zavazadle a do pouzdra se může dát až na střelnici v prostoru "Safety zone" který je určen k manipulaci se zbraní. V tomto prostoru si můžete zbraň zkontrolovat, nakouřit mířidla, rozebrat, čistit atd.... Pozor - nesmí se zde manipulovat s municí a to ani s prázdnými nabojnicemi. V tomto prostoru si také po dostřílení zbraň vyndáte z pouzdra a uložíte zpět do přepravního zavazadla.
ZBRAŇ VŽDY VYNDAVEJTE Z POUZDRA POUZE NA POVEL PŘI STŘELBĚ A NEBO V SAFETY ZONĚ - JINAK DISKVALIFIKACE !!!
Na pozice si noste vše potřebné ke střelbě a budete-li se potřebovat vrátit např. z 25m na 50m kde máte uložené věci, či jste něco zapoměli, nejprve to nahlaste rozhodčímu !!! To samé pokud v průběhu závodu potřebujete přecvaknout mířidla, načernit si sprayem, vyčistit válec - vždy nahlásit rozhodčímu a ten s vámi dojde k terčům, kde vám povolí manipulaci se zbraní.

Rozpis střelby :
Změnu času či výměnu času s jiným závodníkem vždy musí schválit pořadatel. Budete-li střílet bez nahlášení pořadateli, může se stát, že vám nebude výsledek započítán.

 

Střelecké pozice při závodu 60.

 

7m
2x 6 ran vstoje bez opory
20 vteřin - revolver pouze DA

25m
6 ran vkleče bez opory
6 ran vstoje za barierou vlevo - vypouštěno levou rukou (na spoušti smí být pouze prst vypouštěcí ruky)
6 ran vstoje za barierou vpravo - vypouštěno pravou rukou (na spoušti smí být pouze prst vypouštěcí ruky)

90 vteřin - revolver pouze DA

50m
6 ran vsedě
6 ran vleže (pořadatel může povolit v kleče s možnou oporou, nemusí být dodržena hrana bariéry)
6 ran vstoje za barierou vlevo - vypouštěno levou rukou (na spoušti smí být pouze prst vypouštěcí ruky)
6 ran vstoje za barierou vpravo - vypouštěno pravou rukou
(na spoušti smí být pouze prst vypouštěcí ruky)
165 vteřin - revolver SA, nebo DA

25m
6 ran vstoje bez opory
12 vteřin - revolver pouze DAPozn.: terče se mění po prvních dvou stage.

 

Střelecké pozice při závodu 48.

3m
6 ran vstoje jednoruč bez opory
8 vteřin - revolver pouze DA


7m

2x6 ran vstoje bez opory
20 vteřin - revolver pouze DA


15m
2x6 ran vstoje bez opory
20 vteřin - revolver pouze DA


25m

6 ran vkleče povinně s oporou za bariérou (zbraň se nesmí dotýkat bariéry, musí se dodržet hrana bariéry,na spoušti smí být pouze prst vypouštěcí ruky)
6 ran vstoje za barierou vlevo - vypouštěno levou rukou (na spoušti smí být pouze prst vypouštěcí ruky)
6 ran vstoje za barierou vpravo - vypouštěno pravou rukou (na spoušti smí být pouze prst vypouštěcí ruky)

90 vteřin - revolver pouze DA

Stručný popis zbraní

Hlavní závod + AM

Velkorážný revolver nebo pistole, hlaveň 6", otevřená miřidla - stavitelná či mikrometrická, max. délka záměrné 8,5", optická a uzavřená miřidla nejsou povolena, boční ochrana mířidel nesmí být větší než 2" a nesmí přesahovat ústí zbraně. Odpor spouště u pistole minimálně 1589g, revolver při SA 1134g, v případě DAO stejně. Nejsou povoleny žádné vnější ani vnitřní úpravy, které by snížili bezpečnost zbraně. Kompenzátory a odvody plynu jsou zakázány. Je povolena výměna pažeb za jiné, je povoleno závaží, je povolena mířidlová lišta či stavitelná muška, mířidla nemusí pocházet od výrobce zbraně. Jakákoli úprava zbraně nesmí vyřadit nebo snížit účinnost bezpečnostních prvků výrobce.

Závod 60 ran

Distinquished Pistol - Velkorážná pistole tovární výroby, hlaveň 5", otevřená miřidla - stavitelná či mikrometrická, muška pevná, továrně dodávaná, nesmí být nahrazena širší než montuje výrobce, max. délka záměrné 7,5", optická a uzavřená miřidla nejsou povolena, není povolena mířidlová lišta (vcelku, ani dělená). Odpor spouště minimálně 1589g. Speciální pažby jsou zakázány, musí být pouze originál, příp. nahrazena továrně dodávanými ve stejné velikosti a tvaru. Munice typu wadcutter není povolena. Nejsou povoleny žádné vnější ani vnitřní úpravy, které by snížili bezpečnost zbraně.

Distinquished Revolver - Velkorážný revolver tovární výroby, hlaveň 6", otevřená miřidla - stavitelná či mikrometrická, muška pevná, pouze miřidla továrně montovaná, optická a uzavřená miřidla nejsou povolena. Odpor spouště minimálně 1134g. Pažbičky múžou být vyměněny za jiné, vadí-li přebíjení speedloadrem, či vypouštění válce nebo neodpovídajíi velikosti ruky střelce. Speciální těžké nebo prodloužené pažby jsou zakázány. Nejsou povoleny žádné vnější ani vnitřní úpravy, které by snížili bezpečnost zbraně. Munice .38/158 grain, střela typu wadcutter není povolena.

Open Match - Velkorážný revolver nebo pistole, hlaveň 6", jsou povolena optická mířidla nebo kolimátor, jinak jako MM a AM.

Závod 48 ran

Stock Semi Automatic Pistol - sériově vyráběná pistole (minimální produkce 1000 ks - katalogová verze) vzhledem služební zbraň pro účely policie nebo armády, hlaveň maximálně 5", pevná miřidla (černá nebo kontrastní), pouze továrně montovaná, je možné zaměnit za továrně dodávané mířidla stejného typu v provedení tři tečky či tritiové mířidla. Jediná povolená modifikace je dopadová bodka na zásobník. Nejsou povoleny žádné vnější ani vnitřní úpravy, které by snížili bezpečnost zbraně. Při použití přebíjené munice musí zůstat zachovány parametry tovární munice.

Servis Revolver - velkorážný revolver tovární výroby, hlaveň 4", otevřená miřidla - stavitelná či mikrometrická, muška pevná, pouze miřidla továrně montovaná, optická a uzavřená miřidla nejsou povolena, Pažbičky múžou být vyměněny za jiné, vadí-li přebíjení speedloadrem, či vypouštění válce nebo neodpovídajíi velikosti ruky střelce. Speciální těžké pažby jsou zakázány. Munice .38/158 grain, střela typu wadcutter není povolena. Při použití přebíjené munice musí zůstat zachovány parametry tovární munice. Kompenzátory a odvody plynu jsou zakázány. Nejsou povoleny žádné vnější ani vnitřní úpravy, které by snížili bezpečnost zbraně.

Off Duty Revolver - velkorážný revolver tovární výroby, hlaveň 2,75", otevřená miřidla - stavitelná či mikrometrická, muška pevná, pouze miřidla továrně montovaná, optická a uzavřená miřidla nejsou povolena. Munice .38/158 grain. Kompenzátory a odvody plynu jsou zakázány. Nejsou povoleny žádné vnější ani vnitřní úpravy, které by snížili bezpečnost zbraně.

 

Povely v PPC v angličtině - němčině a češtině

Střelci stojí na palebné čáře

"Load and holster!" - "Laden und holstern!" - "Nabíjet, do pouzder"

"Is the line ready?" - "Sind die Schützen fertig?" - "Jsou střelci připraveni?"

Není-li někdo připraven

"The line is not ready" - "Nicht fertig!" - "Nejsou připraveni"

Opakovat

"Is the line ready?" - "Sind die Schützen fertig?" - "Jsou střelci připraveni?"

Jsou-li připraveni

"Stand by!" - "Achtung!" - "Pozor"

Po skončení střelby rozhodčí kontroluje zbraně a každému střelci po kontrole dá povel

"Holster!" - "Holstern!" - "Do pouzdra"

Po kontrole všech střelců

"Line ist safety" - "Range is clear" - "Jistota"

Po tomto povelu střelci mohou sebrat zásobníky a rychlonabíječe a jít k terčům

 


 

 

Klasifikace :

High master : od 1476 bodů
Master : 1440 až 1475 bodů
Expert : 1380 až 1439 bodů
Sharpshooter : 1290 až 1379 bodů
Marksman : 1289 a méně bodů
Neklasifikovaný : v prvním závodě

Pozor ! Pro některé mezinárodní závody je nutné mít alespoň jeden výsledek z hlavního závodu v bodové třídě marksman.

 

Kompletní pravidla včetně popisu zbraní, klasifikace a světového žebříčku najdete na

www.wa1500.org